- Jest przełożenie obietnic na rynki finansowe. Polska ma pozytywną perspektywę zmiany ratingu w agencji S&P i z moich rozmów z agencją wynika, że argumentem przeciwko podwyższaniu ratingu jest niepewność polityczna w perspektywie najbliższych miesięcy - powiedział minister finansów.
Reklama

Agencja Standard & Poor's (S&P) podwyższyła w lutym perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną, co oznacza, że istnieje 1/3 prawdopodobieństwa podwyższenia ratingu Polski w ciągu najbliższych dwóch lat.

Długoterminowe ratingi Polski w tej agencji to "A minus" dla zobowiązań w walutach zagranicznych oraz "A" dla długu w walucie krajowej.