Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec maja br. 10,8% wobec 11,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2014 r. stopa ta wyniosła 12,5%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1 702,1 tys., czyli była niższa o 14,3% niż przed rokiem.

Prognozy 13 ekonomistów wahały się od 10,7% do 11,1%, przy średniej na poziomie 10,78% (wobec 11,2% r/r miesiąc wcześniej).

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 10,8%.

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec br.