Oprócz dobrej kondycji węgierskiej gospodarki, do spadku oprocentowania krajowego długu przyczyniła się nowa polityka banku centralnego. Chce on przekonać banki komercyjne do inwestowania większych pieniędzy w papiery rządowe. Temu celowi ma służyć zmniejszenie atrakcyjności lokowania nadwyżek przez instytucje finansowe na rachunkach banku centralnego.