W całej Europie popularność zyskują bankowe kanały cyfrowe; 21 proc. Europejczyków zrezygnowało z wizyt w oddziałach banków, a ponad jedna czwarta bywa w nich nie częściej niż raz do roku – wynika z opublikowanego w piątek raportu LeanCode i Kearney.

Z badania przeprowadzonego przez Kearney wynika, że 21 proc. Europejczyków całkowicie zrezygnowało z wizyt w lokalnych oddziałach banków i zdalnie wykonuje wszystkie swoje czynności bankowe. "Ponad jedna czwarta twierdzi, że odwiedza oddział nie częściej niż raz w roku. Aktualnie rośnie też nowa grupa klientów, korzystających tylko z aplikacji mobilnej banku” – podano w informacji prasowej na temat raportu LeanCode i Kearney „Bankowość mobilna w Polsce 2022 oczami klienta”.

W raporcie dodano, że aplikacje mobilne, początkowo rozwijane jako przedłużenie serwisu online czy sposób na przeniesienie transakcji poza oddziały, teraz stają się najbardziej powszechnym sposobem interakcji z klientem oraz łatwo dostępnym narzędziem, spełniającym wszystkie typowe potrzeby, zintegrowanym z pozostałymi kanałami banków.

„Mimo że Polska pozostaje z tyłu względem średniej europejskiej pod kątem cyfryzacji, najważniejsze wskaźniki dla naszego kraju rosną szybciej niż średnia dla całego kontynentu oraz naszego regionu. Przykładem może być dostęp do Internetu. W 2022 roku Polska wyprzedziła średnią unijną o 0,81 p.p. (93,33 proc. vs 92,52 proc.), rosnąc średniorocznie o 2,61 proc. w porównaniu do 1,03 proc. dla całej Unii” – wskazano w raporcie.

Przypomniano, że z badania Związku Banków Polskich wynika, że w 2019 roku 5,7 mln klientów banków w Polsce korzystało tylko z aplikacji mobilnych. Natomiast już w trzecim kwartale 2022 roku było to 12,5 mln, to wzrost o 120 proc. Ponadto 58 proc. użytkowników bankowych kanałów cyfrowych używa tylko aplikacji mobilnych.

„W sytuacji, gdy możliwe jest posiadanie wielu bezpłatnych kont, klient może korzystać z usług kilku banków, wybierając do konkretnej transakcji bank o najkorzystniejszej ofercie w tym zakresie. Ponadto konkurencję zaczynają stanowić alternatywne metody płatności, np. +Buy now, pay later+, umożliwiające klientom zapłatę w późniejszym terminie niż data dokonania zakupu” – dodano. (PAP)

ms/ amac/