Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. C-520/21 dot. korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF zostanie ogłoszony 15 czerwca, podał Trybunał.

"Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 15 czerwca 2023 r. ok. godz. 9.30" - poinformowało biuro prasowe TSUE.

W lutym br. opinię w tej sprawie przedstawił rzecznik generalny Trybunału Anthony Michael Collins. Według zaproponowanego przez niego rozstrzygnięcia po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa.

Opinia rzecznika nie ma charakteru wiążącego dla TSUE.

(ISBnews)