Nadzór zaleca „niepodejmowanie działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych”.

Banki mające w portfelach walutowe kredyty hipoteczne będą mieć w tym roku problem z wypłatą dywidendy dla akcjonariuszy, nawet jeśli wykazały miliardowe zyski. Powód? Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.

PKO BP, największy krajowy bank, którego głównym właścicielem jest Skarb Państwa i który w 2022 r. zarobił 3,3 mld zł, poinformował w piątek o zaleceniu KNF, by nie wypłacał dywidendy „do czasu wydania rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zwrotu dodatkowych środków ponad wypłacane w wykonaniu umowy kredytu frankowego unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych”. Po wydaniu orzeczenia TSUE bank w celu wypłaty dywidendy musi skonsultować się jeszcze z KNF. Nadzór zalecił również, aby bank nie wypłacał dywidendy z zysków z lat wcześniejszych ani nie dokonywał wykupu akcji. Podobne zalecenie dostał Santander Bank Polska, którego zysk w 2022 r. wyniósł 2,4 mld zł.

Orzeczenie, o którym mówi KNF, dotyczy tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, które miałoby zastąpić odsetki naliczane przez bank w przypadku unieważnienia umowy kredytu walutowego. Obecnie sądy unieważniają umowy frankowe w przytłaczającej większości spraw wytaczanych bankom przez klientów. Niedawno rzecznik generalny TSUE wydał opinię negatywną dla banków. Wyrok trybunału jest spodziewany w ciągu kilku miesięcy. Jeśli opinia rzecznika zostanie w nim podtrzymana, banki będą musiały wyraźnie zwiększyć rezerwy na tzw. ryzyko prawne kredytów, których kwota w skali sektora to już ok. 40 mld zł.

Zgodnie z piątkową informacją, gdyby nie ryzyko związane z orzeczeniem TSUE, PKO BP mógłby wypłacić do połowy ubiegłorocznego zysku, a Santander całość.

Ten drugi bank jako powody zalecenia KNF wskazał też m.in. „potencjalne pogorszenie jakości kredytów związane z podwyższoną inflacją, ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców”.

Dywidendy nie otrzymają również akcjonariusze ING Banku Śląskiego. Zarząd podał, że bank spełnia wymagania do wypłaty całości zysku. Ale dodał: „KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych”.

Wśród największych banków chęć dzielenia się zyskiem zgłaszał również Bank Pekao. Dotąd nie przekazał informacji na temat indywidualnego zalecenia od nadzoru. Zysk Pekao do podziału wyniósł w ub.r. 1,9 mld zł.

Wypłaty dokona natomiast Bank Handlowy. Udziałowcy dostaną niemal 1,2 mld zł (9 zł na akcję). Handlowemu nadzór również zalecił ostrożność, choć dał możliwość wypłaty 100 proc. zysku, który wyniósł 1,57 mld zł.

W grupie dużych banków są jeszcze Millennium i mBank, które w 2022 r. miały straty, oraz BNP Paribas Bank Polska, którego zysk do podziału wyniósł 370,9 mln zł. Ta instytucja również nie przekazała informacji o indywidualnym zaleceniu nadzoru. ©℗

Ratowanie słabeuszy

Upadek Silicon Valley Bank i Signature Bank w USA spowodował wzrost niepewności co do kondycji instytucji finansowych na Zachodzie – zwłaszcza tych, które już wcześniej uchodziły za stosunkowo słabe. W Europie uwaga skupiła się na szwajcarskim Credit Suisse, znajdującym się w grupie 30 systemowo istotnych banków w skali globalnej. Przed weekendem uzyskał on 50 mld euro linii płynnościowej ze Szwajcarskiego Banku Narodowego. W sobotę i niedzielę trwały rozmowy w sprawie przejęcia CS przez lokalnego rywala – UBS. Według „Financial Timesa” transakcja miała mieć wartość rzędu miliarda dolarów. Dla jej przeprowadzenia planowano zmianę przepisów tak, by zakup nie wymagał zatwierdzenia przez udziałowców CS. UBS chciał ponadto kilkumiliardowej gwarancji na wypadek pojawienia się nowych strat w Credit Suisse, np. związanych z procesami sądowymi. Z kolei w Stanach Zjednoczonych grupa największych banków zrzuciła się na linię kredytową o wartości 30 mld dol. dla First National Bank, by zapobiec jego upadkowi w związku z wycofywaniem depozytów przez klientów. ©℗

łw
ikona lupy />
Spadki kursów europejskich banków w ubiegłym tygodniu / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe