Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3 proc. PKB (wobec 0,4 proc. PKB w 2022 r.) - tak szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w marcowej projekcji inflacyjnej.

"Zgodnie z szacunkami NBP opartymi na dokumentach rządowych, łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3 proc. PKB (wobec 0,4 proc. PKB w 2022 r.), przy czym duża część tej kwoty - 1 proc. PKB - będzie sfinansowana przez producentów prądu i wydobywców gazu ziemnego. W projekcji marcowej przyjęto, że skala wsparcia rządowego polegającego na ograniczaniu wzrostu cen podstawowych nośników energii dla podmiotów wrażliwych będzie w latach 2024-2025 stopniowo zmniejszana w ślad za spadkiem cen tych surowców na rynkach światowych" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Jak podano, rząd będzie też wspierał w nadchodzących kwartałach przedsiębiorstwa energochłonne finansując w części ich opłaty za energię elektryczną i gaz.

Koszt tego wsparcia ma ukształtować się w 2023 r. na poziomie 0,2 proc. PKB.

Dodatkowe wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe dotknięte wzrostem cen energii, choć w mniejszej skali niż w ub.r., (0,1 proc. PKB wobec 0,5proc. PKB w 2022 r.) - podał NBP.

(ISBnews)