Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki XTB SA na decyzję KNF – poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego. Jak przekazano, KNF nałożyła 9,9 mln zł kary na spółkę m.in. za świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepszego interesu klienta.

Jak przypomniała Komisja, 18 września 2018 r. nałożyła na X-TRADE BROKERS Dom Maklerski SA (obecnie: XTB SA) karę w wysokości 9,9 mln zł. Dodano, ze spółka odwołała się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę. Firma złożyła odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który we wtorek oddalił skargę kasacyjną – przekazano.

"KNF nałożyła na tę spółkę karę za naruszenie m. in. art. 83a ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku ze świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta" - poinformowała Komisja.

W opinii Komisji, od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r., spółka stosowała niesymetryczne ustawienie parametru deviation (maksymalne, akceptowane odchylenie ceny ze zlecenia klienta od bieżącej ceny rynkowej – PAP) w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant w sposób, który skutkował tym, że realizował zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego w sposób korzystny dla X-TRADE BROKERS, a odrzucał powyżej ustalonego parametru zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny w sposób dla klienta korzystny, a niekorzystny dla X -TRADE BROKERS.

"Ponadto XTB SA stosowała parametr delay wobec wyselekcjonowanej grupy klientów, podlegających obserwacji przez Dział Tradingu, jako narzędzie służące dodatkowej weryfikacji ceny w złożonych przez nich zleceniach, powodujące wstrzymywanie egzekucji zleceń takich klientów na czas określony tym parametrem wyrażony w milisekundach" – przekazała KNF.

ra/ amac/