Koszty odsetkowe pożyczek będą kosztami maksymalnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 45 proc. – powiedział PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

„Rząd – na czele z KPRM, ale także Ministerstwo Sprawiedliwości, UOKiK oraz Ministerstwo Finansów – prowadzi proces regulowania tych dziedzin, gdzie dochodziło do nierównowagi między przedsiębiorcą a klientem. Taką dziedziną były umowy pożyczkowe, chwilówkowe. Uważam, że inicjatywa resortu sprawiedliwości była słuszna – tam, gdzie mamy do czynienia z lichwą i gdzie dzieje się krzywda konsumentowi, tam powinna pojawić się stanowcza reakcja państwa i dobrze, że ta reakcja państwa miała miejsce. Podobnie jest w przypadku lombardów” – powiedział PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

W styczniu resort finansów zakończył konsultacje społeczne na temat projektu ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która ma właśnie uregulować tę branżę. Projekt powinien wkrótce trafić pod obrady Rady Ministrów.

„Ta regulacja jest konieczna także dlatego, aby nie stworzyć nierównowagi, która miałaby miejsce, gdybyśmy uregulowali branżę pożyczkową, a nie zrobili tego samego z branżą lombardową, gdzie dochodziło do podobnych nieprawidłowości przy pożyczkach: chodzi o nienaturalnie wysokie koszty odsetkowe oraz pozaodsetkowe. Do tego dochodziły rzeczy, które wynikały ze specyfiki tego rynku, a więc radykalnie niższe wycenianie przedmiotu zastawu lombardowego niż wynosi jego rynkowa wartość, zabieranie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego konsumentów, dochodziło także do niezwracania różnicy między realną wartością tego przedmiotu a wartością pożyczki. To należy stanowczo uregulować” – powiedział wiceminister finansów.

Dodał, że wśród rozwiązań, jakie zostały zapisane w projekcie, jest uregulowanie wysokości kosztów pożyczki lombardowej. I to zarówno odsetkowych, jak i pozaodsetkowych.

„Koszty odsetkowe będą kosztami maksymalnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nie będą mogły być kosztami w rozumieniu innego prawa. Jeśli idzie o koszty pozaodsetkowe, to będą regulowane wzorem i będą zależeć od czasu trwania umowy, ale maksymalnie nie będą mogły przekroczyć 45 proc. kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Im krótsza umowa, tym te koszty będą niższe” – stwierdził Piotr Patkowski.

Wskazał, że projekt reguluje także kwestię wyceny przedmiotów zabezpieczenia lombardowego, co powinno sprawić, że po wejściu w życie ustawy klienci powinni uzyskiwać wycenę przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na poziomie rynkowym.

„Wycena będzie równa wartości rynkowej i będzie zapisywana w umowie. Ale istotny jest mechanizm, który będzie miał zastosowanie, kiedy nie dochodzi do spłaty pożyczki przez konsumenta. Wówczas przedmiot będzie sprzedawany na aukcji, pierwsza aukcja będzie musiała być wyceniona na 100 proc. wartości rynkowej i będzie licytacja. W momencie, kiedy wartość sprzedaży będzie większa od umowy pożyczki z odsetkami i kosztami, wówczas ta różnica będzie zwracana konsumentowi. Dlatego przedsiębiorca nie ma interesu zaniżania wartości rynkowej, bo będzie zaspokajał wierzytelność wynikającą z umowy przez sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia lombardowego” – powiedział wiceminister Patkowski.

Aby uniknąć sytuacji, kiedy przedsiębiorcy prowadzący lombardy omijają nowe przepisy, w projekcie zapisano m.in. kary grzywny za nieprzestrzeganie prawa.

„Wprowadzamy karę grzywny za nieprzestrzeganie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej i to są już przepisy karne. Ale tutaj trzeba się liczyć także ze stanowczą reakcją organów państwa, jeśli zobaczymy, że przedsiębiorstwa próbują omijać przepisy i próbują w inny sposób doprowadzać do lichwy, to nastąpi reakcja UOKiK, Inspekcji Handlowej i KNF i jeśli będzie trzeba, to też organów ścigania i będzie ona bardzo stanowcza” – zapowiedział wiceminister.

KNF będzie prowadziła rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Jeżeli przedsiębiorca przestanie spełniać warunki ustawowe zostanie wykreślony z tego rejestru.

„Jeśli KNF dostanie informacje od odpowiednich organów, że przedsiębiorca nie dochowuje warunków albo jeśli zapadnie prawomocne orzeczenie sądowe zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, to wtedy KNF z urzędu dokona takiego wykreślenia” – powiedział Patkowski. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/