Pekao Bank Hipoteczny poinformował we wtorek, że otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nakazie opracowania planu naprawy. Jak przekazał bank, KNF uzasadniła decyzję koniecznością m.in. ograniczenia ryzyka działalności i odzyskania rentowności.

Zgodnie z informacją podaną przez Pekao Bank Hipoteczny, według KNF niepewność rozwoju sytuacji rynkowej i jej wpływ na bank stanowi argument przemawiający za koniecznością opracowania planu naprawy. Powinien on zapewnić możliwość szybkiego zastosowania przygotowanych adekwatnych i dedykowanych rozwiązań, tak aby w sytuacji materializacji ryzyka i wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa banku mogły być one niezwłocznie wprowadzone. Nakaz opracowania indywidualnego planu naprawy ma na celu ograniczenie ryzyka działalności banku, odzyskanie rentowności oraz poprawę bezpieczeństwa jego działania - zaznaczono w komunikacie.

Jak dodał bank, w ocenie KNF za koniecznością sporządzenia indywidualnego planu naprawy przemawiają także potencjalne negatywne ekonomiczne skutki obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym wzrost i wysoki poziom stóp procentowych wpływający na ograniczenie popytu na kredyty na nieruchomości, wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych oraz problemy niektórych kredytobiorców ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla rentowności banków hipotecznych.

Zgodnie z komunikatem Pekao Banku Hipotecznego KNF wskazała także, że po opracowaniu planu naprawy będzie on podlegał zatwierdzeniu przez Komisję.

Pekao Bank Hipoteczny to bank specjalistyczny w 100 proc. należący do Banku Pekao. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem dla Grupy Pekao długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.(PAP)

wkr/ mk/