Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych są depozyty bieżące. Stanowią 28,7 proc. całości aktywów – wynika z danych opracowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

PFR obliczył wielkość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych. Na koniec III kw. 2022 r. wyniosła ona 2 bln 744 mld 802 mln zł.

„Było to kwotą o 1,1 proc. wyższą niż na koniec III kw. 2021 r. i jednocześnie o 2,2 proc. większą niż na koniec drugiego kwartału 2022 roku. Wartość aktywów wzrosła po dwóch spadkach notowanych w dwóch pierwszych kwartałach 2022 r.” – wskazano w raporcie PFR przekazanym PAP.

Wartość aktywów finansowych netto – czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania - wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2022 r. 1 bln 893 mld 437 mln zł, co było kwotą o 1,6 proc. wyższą niż na koniec III kw. 2021 r. i o 3,1 proc. większą niż w II kwartale 2022r.

„Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych są depozyty bieżące rozliczeniowe" – podano w materiale PFR. Wartość depozytów bieżących gospodarstw domowych wynosiła 786 mld 963 mln zł, czyli była o 8,5 proc. niższa niż w III kw. 2021 r. i o 3,8 proc. mniejsza niż w II kw. 2022 r. Wartość depozytów gospodarstw domowych spadła trzeci kwartał z rzędu.

„Udział depozytów bieżących rozliczeniowych w całości aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł na koniec III kwartału 2022 r. 28,7 proc., tj. był 3,0 p. proc. mniejszy w ujęciu rocznym i o 1,8 p. proc. mniejszy w ujęciu kwartalnym” – podsumowuje PFR.

Pod względem udziału depozytów bieżących w całości aktywów finansowych Polska znalazła się w środku krajów UE. Największy udział depozytów w aktywach gospodarstw domowych jest na Malcie (wynosi 39,9 proc.) oraz w Grecji (38,9 proc.). Z kolei Duńczycy w ogóle nie trzymają pieniędzy na depozytach bieżących – wynika z danych PFR.

Drugim pod względem wielkości składnikiem aktywów były „inne udziały kapitałowe”, a więc udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach osobowych, spółdzielniach czy towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Ich udział w całości aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 14,5 proc. W ujęciu kwartalnym ten udział wzrósł o 1,4 proc., a w ujęciu rocznym o 2,8 p. proc.

„Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. ich wartość wyniosła 398 018 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 25,5 proc., a w ujęciu kwartalnym o 13,1 proc.” – wskazał PFR.

Pod tym względem Polska też znalazła się mniej więcej w środku państw unijnych. Ta część majątku stanowi aż 58,8 proc. w Szwecji a w Bułgarii 46 proc. Z kolei na Litwie jest to 0,8 proc. aktywów gospodarstw domowych, na Cyprze jest bliska zeru, a w przypadku czterech krajów UE – Malty, Słowacji, Danii i Irlandii – ta pozycja nie występuje.

Wartość udziałów nienotowanych w posiadaniu polskich gospodarstw domowych jest większa od wartości akcji notowanych, zgromadzonych przez gospodarstwa domowe. Na koniec III kw. 2022 r. było to nieco ponad 76 mld zł. Ich udział w całości aktywów gospodarstw domowych wyniósł 2,8 proc., tj. o 1,1 p. proc. mniej niż rok temu i o 0,3 p. proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Z danych PFR wynika także, że na trzecim miejscu pod względem udziału w aktywach finansowych gospodarstw domowych znalazła się gotówka, która odpowiadała za 12,9 proc. aktywów finansowych. Jej wartość na koniec III kwartału 2022 r. 353 mld 376 mln zł.

„Poziom gotówki wzrósł o 7,8 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego i jednocześnie zmniejszył się o 1,4 proc. w stosunku do kwartału wcześniejszego (drugi spadek z rzędu)” – czytamy w raporcie PFR.

Pod względem udziału gotówki w aktywach finansowych gospodarstw domowych Polska znalazła się na miejscu drugim w UE – po Słowenii, gdzie gotówka stanowiła 13,4 proc. całości aktywów a przed Niemcami, gdzie ten udział to 11,2 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/