W prospekcie emisyjnym podawano, że akcjonariusze sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 7 mln akcji, z czego Getin Holding miał sprzedawać nie więcej niż 2.000.000 akcji, LC Corp B.V. nie więcej niż 1.082.337 akcji sprzedawanych, Leszek Czarnecki do 1.950.000 akcji sprzedawanych, a RB Investcom do 1.000.000 akcji.

Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji Idea Banku opublikowana zostanie w środę, 1 kwietnia. Wcześniej maksymalna cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Idea Banku została ustalona na 32 zł.

Idea Bank podawał w prospekcie, że około 60 proc. pozyskanych środków chce przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring i od około 10 proc. do 30 proc. na zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing. Podał, że może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów.

Według źródeł rynkowych, oferta nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.