W internecie przyszłości, jakim może stać się wirtualna, trójwymiarowa przestrzeń metaverse, ma toczyć się życie równoległe do realnego. Życie, w którym nawiązujemy znajomości, szukamy rozrywki, a nawet możliwości biznesowych. Wartość elementów tego cyfrowego świata wyznaczają tokeny, choć nie wszystkie są w prosty sposób wymienialne. Te unikalne, przypisane przede wszystkim do dzieł sztuki, to NFT, które mogą być również inwestycją. A skoro w środowisku metaverse mamy wartości oraz inwestycje – muszą być i banki.

Karta jak dzieło sztuki

Prekursorem wśród uniwersalnych instytucji finansowych w świecie metaverse jest Bank Pekao S.A. Zaczęło się od pionierskiego projektu Unique, realizowanego wspólnie przez bank i MasterCard. Najzamożniejszym klientom bankowości prywatnej Pekao zaoferowano 440 kart kredytowych. Każda z nich posiadała unikatowy, graficzny awers – fragment dzieła „Ściana pracowni”, stworzonego przez światowej sławy artystę Rafała Bujnowskiego. Oryginał to ogromne, kilkumetrowe płótno. Gdy 440 cyfrowych fotografii trafiło na awers kart, każda z nich stała się autonomicznym dziełem, a jednocześnie bankową kartą. Nie traciła przy tym wartości użytkowej, co dobrze korespondowało z zamysłem oryginalnego dzieła. „Ściana pracowni” to artystyczne przetworzenie przestrzeni o wymiarze przede wszystkim praktycznym. Później karta znów staje się zdjęciem, które umieszczone w ramce i oprawione w passe-partout wraca do wymiaru sztuki.
Reklama
Każda z fotografii nadrukowana na karcie ma swoje odzwierciedlenie w niewymienialnym tokenie. Ten niezniszczalny ślad zostaje umieszczony w blockchainie i w ten sposób świat wirtualny spotyka się z realnym.

Reklama
– Projekt Unique to coś więcej niż dostęp do profesjonalnego portfolio produktów inwestycyjnych. Odzwierciedla rynkowe trendy, a jednym z nich jest szeroko rozumiany blockchain. To wydarzenie bez precedensu na skalę światową, łączące ze sobą kilka materii – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A., który nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.
NFT stworzyła dla banku firma SmartVerum dysponująca międzynarodowym doświadczeniem w tokenizacji dzieł sztuki.
– Unikalność projektu potęguje również zastosowanie procesu fragmentaryzacji, do której dochodzi w ramach samego procesu twórczego. Bez wątpienia doprowadzi to do otwarcia nowego rozdziału bezpiecznych cyfrowych zasobów opartych na technologii blockchain w bankowości przyszłości. Tym bardziej cieszymy się, że jako SmartVerum przyczyniliśmy się do realizacji tego wyjątkowego projektu, udostępniając tokeny na naszej platformie mintiq.io – podkreśla Bartosz Bilicki, prezes SmartVerum, firmy zajmującej się tokenizacją sztuki.
W kolejnym kroku Bank Pekao S.A. wkroczył w pierwsze, polskie środowisko metaverse – ESKA World. Znalazły się tam stokenizowane dzieła plakacistki, projektantki i ilustratorki Kai Renkas, działającej zarówno w sferze grafiki tradycyjnej, jak i w przestrzeni najnowszych technologii cyfrowych.
– Jako pierwsi wśród uniwersalnych instytucji finansowych na świecie stokenizowaliśmy sztukę. Nasze wejście do świata metaverse, które jest nierozerwalnie związane z NFT, to naturalna kontynuacja naszych działań. Symbolicznie wchodzimy do świata Web 3.0. Dlatego NFT z pracami Kai Renkas, wykonanymi z okazji naszego jubileuszu, 25-lecia bankowości prywatnej, pokazujemy w jego naturalnym, cyfrowym środowisku. Rozumiemy zarówno tę przestrzeń, jak i naszych klientów, którzy z pewnością będą eksplorować ESKA World – mówi Jarosław Fuchs.
Tokeny z pracami Kai Renkas, a także animacje i grę interaktywną, można znaleźć w Galerii PeoPay – wirtualnej przestrzeni ESKA World. To pierwsza polska platforma metaversowa stworzona dla radia ESKA, łącząca w cyfrowym świecie m.in. interaktywną rozrywkę, świat gier komputerowych i internetowego handlu. Nazwa Galerii PeoPay w ESKA World nawiązuje do aplikacji mobilnej Banku Pekao S.A.

Nowa stara rola banków

Bankowcy zwracają uwagę, że ze stokenizowaną sztuką, czyli NFT, połączone są możliwości pozwalające na rozszerzenie doświadczenia, którego punktem wyjścia jest sztuka, natomiast sam token pozwala spojrzeć na biznes w szerszej perspektywie.
– Sztuka i jej powiązanie z konkretnym, uznanym twórcą daje szanse na docenienie wartości ekspozycji dzieła w postaci cyfrowej – podkreśla Jarosław Fuchs.
Instytucje finansowe zauważają rosnącą popularność NFT i bacznie przyglądają się rynkowi, szukając w tokenach szansy na uatrakcyjnienie oferty. Największe światowe banki powiernicze od pewnego czasu tworzą systemy służące przechowywaniu kryptoaktywów i obracaniu nimi.
Takie działanie wynika z prostego wniosku: skoro banki przechowują klasyczne instrumenty finansowe, jak akcje, obligacje czy derywaty, równie dobrze mogą świadczyć usługi powiernicze dla alternatywnych funduszy inwestujących w sztukę na bazie NFT. Już widać, że wpływy tej technologii wykraczają poza świat sztuki i rozciągają się także na sferę muzyki, sportu czy mediów społecznościowych.
W przypadku NFT coraz więcej platform oferuje możliwość standardowych płatności. W zależności od tego, jak rynek NFT będzie się rozwijał, rola instytucji finansowych może polegać na obsłudze transakcji na nim. W przyszłości sektor bankowy może stać się pionierem tworzącym innowacyjne produkty finansowe powiązane z tokenami NFT. Trzeba jednak pamiętać, że jest to technologia na bardzo wczesnym etapie, a jej rozwój wymaga czasu i odpowiednich regulacji prawnych.

Sztuka ułatwia wyróżnianie

Choć tokenizacja dzieł sztuki to zjawisko nowe, samo sprzężenie artystycznej kreatywności z bankową solidnością ma głębokie korzenie, wpisując się w nurt art brandingu. Współpracy Banku Pekao S.A. z Rafałem Bujnowskim i Kają Renkas towarzyszą reklamy nawiązujące stylistyką do prac Wojciecha Fangora widoczne w formach plakatów na witrynach oddziałów Pekao w całej Polsce. Ten zwrot ku sztuce jest odwołaniem do tradycji w nowej formie. W okresie socjalizmu z bankiem współpracowali wybitni polscy plakaciści, tworząc plakaty reklamowe, wolne od ingerencji cenzury i ograniczeń treściowo-formalnych. Współpraca na tym polu między bankiem a artystami trwała blisko 40 lat.
– Bank od początku swojej działalności dbał o jakość materiałów reklamowych. Z tego względu w wielu zamówieniach pojawiały się nazwiska uznanych artystów, którzy opracowywali metody promocji banku. Zadanie to realizowali szczególnie uznani twórcy, którzy reprezentowali Polską Szkołę Plakatu. Jej wysoki poziom wyróżniał się na arenie międzynarodowej już w latach 50. ubiegłego wieku – tłumaczy Jarosław Fuchs.
I to właśnie Polska Szkoła Plakatu stała się impulsem dla nowego otwarcia w podejściu do komunikacji wizualnej w Banku Pekao S.A. Inspiracją dla niej była kolażowa forma dominująca w pracach mistrzów tej formy plastycznej, jak Wojciech Fangor czy Roman Cieślewicz.
– Dziennie stykamy się z 20 tys. komunikatów reklamowych. Niemal 90 proc. z nich w ogóle nie zauważamy. Wyzwaniem dla każdej marki jest to, by w tym gronie wyróżnić się i być zapamiętanym – zauważa Jarosław Fuchs. Pomysłem banku na wyrazistszą komunikację jest powrót do wzorców graficznych z lat 60. i 70. oraz ich twórcze rozwinięcie.
– Wychodząc od tradycyjnego plakatu, który przez 40 lat był środkiem wyrazu w reklamie Banku Pekao S.A., stworzyłam kompozycje, które swoje rozwinięcie mają w wirtualnej rzeczywistości. Ich stokenizowanie pozwoliło na pójście krok dalej, w stronę świata metaverse. Jednocześnie, wykorzystując nowe technologie, jestem wierna swojej stylistyce – komentuje artystka Kaja Renkas, której dzieła, dzięki współpracy z bankiem, stały się częścią internetu przyszłości.
Połączenie tradycji i solidności z nowoczesnością oraz innowacyjnością wydaje się być dobrym planem na sukces zarówno w bankowości, jak i w sztuce. Bank Pekao pokazuje, jak te plany wcielać w życie we wszystkich obszarach swojej działalności.
Media