PKN Orlen, JSW i KGHM to trzy spółki, które w III kw. zarobiły najwięcej spośród firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Orlen po raz pierwszy pokazał wyniki łącznie z Lotosem, nad którym przejął kontrolę w lipcu. 12,7 mld zł zysku netto (niemal 6 mld zł to jednorazowy zysk związany bezpośrednio z przejęciem aktywów gdańskiego konkurenta) to wynik lepszy niż łączny rezultat pozostałych spółek uwzględnionych w zestawieniu, biorąc pod uwagę tylko firmy z zyskiem. W sprawozdaniu za IV kw. PKN uwzględni zapewne przejęty na przełomie października i listopada PGNiG, który na krajowym rynku gazu jest niemal monopolistą. Jego wyniki będą więc jeszcze lepsze.

Pomagają drogie surowce