System finansowy w Polsce jest stabilny, w jego otoczeniu nie brakuje niekorzystnych zjawisk - mówili uczestnicy debaty „Jakie lekcje z poprzednich światowych kryzysów na kolejne?”, podczas „Krynica Forum ’22 - Wzrost i Odbudowa”.

Ostatnie lata przyniosły splot gwałtownych, niekorzystnych zjawisk o różnym charakterze (pandemia, kryzys finansowy, wojna, inflacja) i daleko idących konsekwencjach. Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, podczas dyskusji w Krynicy poświęconej temu tematowi w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na inflację.
- Globalnie przekroczyła ona 10 proc., to jest najwyższy poziom od 40 lat. Wzrost gospodarczy w 2023 r. prawdopodobnie spowolni do 2,5 proc. Jeśli inflacja się utrzyma, możemy mówić, że faktycznie mamy kryzys - stwierdził.
Ważną kwestią, na jaką wskazał prezes Alior Banku w kontekście systemu finansowego, było zaufanie.
- W nadchodzących latach jednym z głównych wyzwań dla sektora finansowego będzie zdolność do pozyskiwania kapitału potrzebnego do akcji kredytowej. Druga kwestia to spełnienie wymogów MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, minimalne fundusze własne i zobowiązania podlegające umorzeniu lub konwersji - red.) - powiedział.
Do fundamentalnych wyzwań należy sytuacja w energetyce, z wysoki cenami surowców oraz nieustającą transformacją nakierowaną na ochronę klimatu.
- To jest problem na całym świecie: jak ograniczyć rekordowo wysoką inflację i zachować zdolność do wzrostu gospodarczego, bez schłodzenia gospodarki, przy zachowaniu obecnej polityki energetycznej w Europie - zauważył Grzegorz Olszewski. - Bez zmiany, jeśli chodzi o politykę, która prowadzi do tak dużego wzrostu cen, może się okazać, że Europa, niestety, będzie mniej konkurencyjna względem Stanów Zjednoczonych czy Chin. To jest jedno z większych zagrożeń, które widzę w perspektywie najbliższych dwóch lat - dodał.
Podobnie jak biorący udział w dyskusji dr Piotr Szpunar, dyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, prezes Alior Banku zwrócił uwagę na odniesienia obecnej sytuacji do kryzysu finansowego z końca pierwszej dekady XXI w.
Sektor bankowy w Polsce prezentuje się stabilnie. Grzegorz Olszewski podkreślił, że w razie wystąpienia zagrożenia, takiego jak problemy Getin Noble Banku, jego przedstawiciele potrafią działać skutecznie i odpowiedzialnie, angażując się w naprawę sytuacji. W październiku działalność Getin Noble Banku została przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych, w tym Alior.
Ten przykład pozwala pokusić się o wniosek, że jeśli idzie o finansowy aspekt obecnych wyzwań, uczestnicy systemu są przygotowani do podejmowania odpowiednich działań.
- Oczywiście pozostaje jedno z największych wyzwań - dotyczy kredytów frankowych. Pytanie, w jaki sposób problem ten zostanie rozwiązany. W skrajnym przypadku może to być rozwiązanie, którego koszt przekroczy kapitały banków - zastrzegł Grzegorz Olszewski.
Zwrócił też uwagę, że jedynie 30 proc. długu jest w obcej walucie i jest to zdecydowanie lepsza sytuacja, niż gdyby proporcje były odwrotne, czyli większość zadłużenia była w rękach inwestorów zagranicznych.
Uczestnicy dyskusji w Krynicy nie mieli wątpliwości co do zasadności wykorzystania stóp procentowych jako narzędzia polityki monetarnej, mającego prowadzić do ograniczenia inflacji. Grzegorz Olszewski przypomniał przykład Turcji, gdzie negowanie tego faktu spowodowało katastrofę. Zauważył jednak, że w przypadku walki z inflacją ważne jest całe „policy mix”. Ściąganie pieniądza z rynku to jedna strona medalu, natomiast trzeba jeszcze spojrzeć, jaka jego ilość jest dostarczana w postaci działań osłonowych i jaki to przynosi efekt netto.
- Generalnie działania osłonowe powinny być prowadzone na w miarę ograniczoną skalę, aby nie obniżać znaczenia podwyżek stóp procentowych - powiedział Grzegorz Olszewski.
Wątek szerszej polityki gospodarczej powrócił w części dyskusji poświęconej roli państwa w kreowaniu inwestycji. Prezes Alior Banku zaznaczył, że pobudzanie wzrostu gospodarczego w warunkach wysokiej inflacji jest trudną sprawą. Jego zdaniem należy przede wszystkim skupić się na polityce energetycznej Unii Europejskiej, która prowadzi do wzrostu cen produkcji i nie uwzględnia różnorodności gospodarek poszczególnych państw.
Prezes Alior Banku zauważył, że w sytuacji napięć geopolitycznych, kryzysów gospodarczych następuje zamknięcie gospodarek, potem jednak dochodzi do procesów odwrotnych.
- Następuje odbudowanie relacji pomiędzy poszczególnymi gospodarkami. Przyjdzie okres deeskalacji - wskazał i ocenił, że Chiny pozostaną ważną częścią światowej gospodarki.

Partner

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe