"Od wielu lat wspólnie z zagranicznymi partnerami realizujemy kolejne edycje unijnych programów współpracy transgranicznej Interreg. Cieszymy się, że współpraca pomyślnie układa się i przynosi oczekiwane korzyści dla społeczności regionów objętych wsparciem Interreg oraz dla odwiedzających je gości, w tym turystów" - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, cytowany w komunikacie.

Program Interreg na lata 2021-2027 oferuje nową pulę środków na dofinansowanie dla najlepszych propozycji projektów.

Interreg Polska-Słowacja

Reklama

Program Interreg Polska-Słowacja z pulą blisko 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu dofinansowanie takich dziedzin jak:

Reklama

- turystyka i kultura,

- transgraniczne połączenia drogowe,

- ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),

- oraz współpraca instytucji i mieszkańców.

Interreg Południowy Bałtyk

W ramach Interreg Południowy Bałtyk z pulą 83,8 mln euro z EFRR dofinansowane mają zostać:

- innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,

- zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,

- turystyka i kultura,

- zarządzanie współpracą.

Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia

Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia dysponuje kwotą 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:

- innowacyjności,

- przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrona przyrody,

- nauki języka, kultury i turystyki,

- rozwoju transgranicznego.

Interreg Polska-Litwa

Program Interreg Polska-Litwa z łączną kwotą dofinansowania 45,7 mln euro ma wspierać projekty z obszarów:

- środowisko,

- promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,

- współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.

Interreg Polska-Czechy

Na Interreg Polska-Czechy zostanie przekazana kwota 178,87 mln euro z EFRR. Środki mają trafić na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:

- zintegrowany system ratownictwa i środowisko,

- turystyka,

- transport,

- współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,

- przedsiębiorczość.

(ISBnews)