Możliwe jest, że przez pewien okres WIBOR i WIRD będą stosowane równolegle, uważa wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

"Może być sytuacja, że okres tranzycji będzie charakteryzował się równoległością stosowania obu wskaźników [WIBOR i WIRD]" - powiedział Białek podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział również, że w najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawi kolejny komunikat z prac Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, który najprawdopodobniej będzie zawierał mapę drogową określającą harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

Zdaniem prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, reforma wskaźników referencyjnych powinna być rozłożona w czasie.

"Nad niektórymi zamiennikami prace będą trwały jeszcze kilka, kilkanaście kwartałów, niektóre rozwiązania pewnie wejdą nieco wcześniej, ale to kwestie muszą być przedyskutowane z partnerami krajowymi i zagranicznymi" - powiedział Pietraszkiewicz.

Na początku września Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.Następnym zapowiadanym krokiem jest publikacja Mapy Drogowej.

WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów - oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych - na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

(ISBnews)