Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził dzisiaj emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,39 mld zł, podał bank. Cel emisji nie został określony.

"Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2015 roku nastąpiła emisja 1.392.000 sztuk obligacji serii BGK0219S011A (o wartości nominalnej równej 1.000 zł każda) Banku Gospodarstwa Krajowego" - czytamy w komunikacie.

Bank wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dniu wykupu, który został ustalony na 19 lutego 2019 r. Odsetki będą płacone z dołu w datach płatności odsetek, co pół roku zaczynając od 19 sierpnia 2015 r.

Wartość zaciągniętych przez BGK zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 39,7 mld zł. Perspektywa kształtowania zobowiązań banku do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 52,6 mld zł, podano także.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje działania polegające na wspieraniu ważnych dla Polski projektów inwestycyjnych. Jako jeden z dwóch filarów programu "Inwestycje polskie" udziela przedsiębiorstwom finansowania dłużnego na warunkach rynkowych.