35,5 mld zł składek i 22,5 mld zł wypłaconych świadczeń i odszkodowań – tak wygląda podsumowanie krajowego rynku ubezpieczeń za pierwszą połowę 2022 r. Dane na temat wyników branży zebrała Polska Izba Ubezpieczeń.

I półrocze przyniosło 3-proc. wzrost składek zebranych przez zakłady i prawie 13-proc. zwiększenie wartości świadczeń i odszkodowań. W jednym i drugim przypadku dynamika była minimalnie większa niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Średnia składka OC lekko w dół. Co dalej z cenami?

Najważniejszy segment rynku to ubezpieczenia komunikacyjne. Według PIU, Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniosła w pierwszym półroczu 2022 r. 482,4 zł i była o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia szkoda urosła w tym czasie o 5,2 proc., do 8,8 tys. zł.

W sumie z obowiązkowych polis OC komunikacyjnego ubezpieczyciele zebrali w I półroczu 7,5 mld zł, o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Za to w auto casco był wzrost o 12,9 proc., do 5,3 mld zł.

Jak w najbliższym czasie będą kształtowały się ceny najbardziej popularnych ubezpieczeń? Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU zwraca uwagę na znaczenie nowych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. Zdaniem Izby będą one miały wpływ na koszty napraw.

– Wyższe koszty szkód oznaczają wyższe ceny polis dla klientów. Podwyżki cen OC są więc bardzo prawdopodobne, będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw – wylicza Prądzyński.

Więcej szkód związanych z żywiołami

Ponad dwie piąte przyrostu składki przypadło na ubezpieczenia związane z żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Sprzedaż rosła tu w tempie 15-17 proc. w skali roku. Ale wypłaty odszkodowań zwiększyły się w jeszcze większym stopniu. Z polis chroniących przed skutkami żywiołów ubezpieczyciele wypłacili prawie 1,3 mld zł, o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłaty z polis pozostałych szkód rzeczowych urosły o 56,8 proc., do 820 mln zł.

– W porównaniu z ubiegłym rokiem, zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU.

W segmencie życiowym ubezpieczyciele zebrali w I półroczu 10,5 mld zł składek. To o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Stało się tak za sprawą niemal 30-proc. słabszej sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedstawiciele branży tłumaczą to tzw. interwencją produktową nadzoru, czyli ograniczeniami w oferowaniu polis inwestycyjnych, ale też wpływem inflacji i wiążącą się z tym mniejszą ilością pieniędzy, które możemy przeznaczać na oszczędności.

Słabsze rezultaty branży ubezpieczeniowej

Z inflacją można wiązać niemal 9-proc. wzrost kosztów prowadzenia działalności branży. Rezultaty finansowe ubezpieczycieli okazały się gorsze niż przed rokiem. Wynik techniczny, pokazujący zarobek na podstawowej działalności, spadł o 11 proc., głównie za sprawą ubezpieczeń majątkowych (zakłady życiowe utrzymały wynik sprzed roku). Zysk netto branży skurczył się o 16 proc., do mniej niż 2,3 mld zł, również za sprawą ubezpieczycieli majątkowych.

PIU zaznacza, że podatek dochodowy branży wyniósł w pierwszej połowie roku 581 mln zł. Było to o prawie 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

SKŁADKA ZEBRANA W I POŁOWIE 2022 R.
tys. zł zmiana w proc. w porównaniu z ub.r.
UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE
na życie 4 552 789 2,8%
wypadkowe 3 707 314 6,3%
związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 2 090 137 -29,9%
rentowe 70 483 -8,2%
posagowe 51 453 -2,6%
reasekuracja czynna 3 -
SUMA: 10 472 179 -5,0%
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych 7 526 656 1,2%
casco pojazdów lądowych 5 336 560 12,8%
pozostałych szkód rzeczowych 2 502 162 16,8%
szkód spowodowanych żywiołami 2 475 411 14,9%
odpowiedzialności cywilnej ogólnej 1 607 966 10,7%
świadczenia pomocy 906 331 19,0%
wypadku 791 546 -10,3%
różnych ryzyk finansowych 587 963 5,8%
choroby 456 182 1,9%
kredytu 354 177 19,7%
gwarancji 249 965 14,1%
przedmiotów w transporcie 116 013 21,1%
żeglugi morskiej i śródlądowej 64 865 -6,4%
casco pojazdów szynowych 62 566 10,0%
ochrony prawnej 40 623 -1,9%
casco statków powietrznych 24 592 19,5%
odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową 22 636 38,2%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów powietrznych 11 852 -
reasekuracja czynna 1 840 700 -8,2%
SUMA: 24 978 765 6,8%
OGÓŁEM 35 450 944 3,0%
ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA WYPŁACONE W I POŁOWIE 2022 R.
tys. zł zmiana w proc. w porównaniu z ub.r.
UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE
związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 4 922 735 24,67%
na życie 3 537 708 -10,50%
wypadkowe 1 417 668 7,28%
posagowe 63 137 9,54%
rentowe 51 303 4,35%
reasekuracja czynna 0 -
SUMA: 9 992 551 7,11%
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych 4 844 700 6,3%
casco pojazdów lądowych 3 116 179 10,79%
szkód spowodowanych żywiołami 1 278 375 66,52%
pozostałych szkód rzeczowych 819 933 56,84%
odpowiedzialności cywilnej ogólnej 614 878 13,73%
świadczenia pomocy 410 088 30,53%
choroby 196 795 37,37%
wypadku 161 008 9,61%
różnych ryzyk finansowych 106 227 37,76%
kredytu 53 052 19,02%
gwarancji 48 367 1114,71%
przedmiotów w transporcie 39 517 11,73%
casco statków powietrznych 19 945 77,41%
żeglugi morskiej i śródlądowej 18 355 -18,17%
casco pojazdów szynowych 16 849 62,51%
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów powietrznych 9 716 261,95%
ochrony prawnej 6 034 -11,19%
odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową 2 940 -8,90%
reasekuracja czynna 751 758 27,52%
SUMA: 12 514 716 17,94%
OGÓŁEM 22 507 267 12,9%

źródło: PIU