Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 r. wzrosła o 10,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 11,2 proc., a mdm wzrostu o 0,9 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z majem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu:

czerwiec czerwiec maj maj
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 10,4 -0,3 14,9* -1,3*
górnictwo i wydobywanie 25,4 7,8 17,7* 0,7*
przetwórstwo przemysłowe 9,8 -0,1 14,8* 2,8*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14,3 -6,4 15,8* -15,7*
,dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 7,0 1,6 10,9* 3,6

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)