Aktywa finansowe należące do gospodarstw domowych w Polsce wynosiły w końcu marca 2,8 bln zł - wynika z nowych danych Eurostatu, europejskiego urzędu statystycznego. To kwota obejmująca zarówno gotówkę, depozyty bankowe, jak i papiery dłużne, akcje i udziały (w tym w podmiotach niepublicznych, również niewielkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) czy kwoty zgromadzone w firmach ubezpieczeniowych, funduszach, a nawet subkonta w ZUS.

Początek tego roku przyniósł pierwszy spadek aktywów finansowych od ponad dwóch lat. W większości kategorii zanotowano wzrost. Obniżki dotyczyły pozycji bezpośrednio powiązanych z rynkiem kapitałowym. Zaangażowanie w akcje spółek giełdowych zmniejszyło się ze 100,8 mld zł w końcu ub.r. do 95,4 mld zł w marcu br. Zmniejszyła się też wartość aktywów w ubezpieczeniach i funduszach emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych.
Pierwszy kwartał 2022 r. był trzecim z rzędu, w którym gospodarstwa domowe więcej sprzedały, niż kupiły akcji krajowych spółek giełdowych. Ale też był to ósmy z rzędu kwartał, w którym na zagranicznych giełdach kupowaliśmy więcej akcji, niż sprzedawaliśmy.
W porównaniu z końcem marca 2021 r. wartość aktywów finansowych Polaków zwiększyła się o niemal 5 proc. Oznacza to jednak 5,5-proc. spadek naszych zasobów finansowych w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji. Z tak dużą obniżką ostatnio mieliśmy do czynienia w latach 2008-2009, czyli w okresie globalnego kryzysu finansowego. Wówczas inflacja była mniejsza niż w tym roku, ale - podobnie jak obecnie - rozchwiana była sytuacja na rynkach finansowych.
Połowa naszych aktywów finansowych to gotówka i depozyty w bankach - lokaty najmniej narażone na ryzyko straty, ale też mało dochodowe, a więc szczególnie podatne na działanie inflacji.
ikona lupy />
Aktywa finansowe gospodarstw domowych w Polsce (mld zł) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe