Poselski projekt nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych zakłada wprowadzenie szerszego katalogu źródeł zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ): oprócz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskiwanie przez BGK zwrotnych środków finansowych, tj. kredytów i pożyczek. Projekt, zgłoszony przez grupę posłów PiS skierowano do prac w Komisji Obrony Narodowej.

"Projekt zakłada wprowadzenie w miejsce dotychczasowego źródła zasilania Funduszu opierającego się na środkach pochodzących z wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji, szerszego katalogu źródeł zasilania opierających się na pozyskiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego także innych zwrotnych środkach finansowych, takich jak kredyty i pożyczki" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Umożliwi to dywersyfikację strumieni finansowych zasilających Fundusz przez pozyskiwanie dodatkowych zwrotnych środków finansowych (obok środków z dotychczasowych obligacji) pochodzących m.in. z kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych" - podano także.

Wskazano, że wprowadzenie proponowanego rozwiązania zapewni również zwiększenie poziomu finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych oraz "umożliwi bardziej elastyczne podejście do zasilania Funduszu i wykorzystanie dostępnych na rynku innych instrumentów niż emisja obligacji".

Przyjęta w marcu br. ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB od 2023 r. oraz powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w ramach którego będą pozyskiwane środki na modernizację Sił Zbrojnych RP.

(ISBnews)