Wartość kontraktacji bilansowej w ostatnich trzech miesiącach ub. r. wzrosła o 237,65 mln zł, czyli o 57% kw/kw, oraz o 307,34 mln zł, czyli o 89% r/r. Stanowi ona 39% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w 2014 roku.

"Rekordowa wartość kontraktacji bilansowej w czwartym kwartale 2014 roku wynika z wysokiej aktywności sprzedażowej grupy, wzmożonego popytu podmiotów medycznych na usługi grupy, będącego między innymi efektem spadku kosztu finansowania, oraz z intensyfikacji działań akwizycyjnych na rynku jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość kontraktacji bilansowej w całym 2014 r. wyniosła 1,67 mld zł i była o 28% (368,13 mln) wyższa niż w 2013 r. W tym samym okresie wartość kontraktacji pozabilansowej wyniosła 713.26 mln zł, o 14% (111,83 mln zł) mniej niż w poprzednim roku.

"Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki sprzedażowe na rynku słowackim, gdzie spółka zależna w ramach kontraktacji bilansowej odnotowała w 2014 roku znaczący 68% wzrost w stosunku do 2013 roku" - podano także.

Zawarte umowy dotyczyły finansowania na rynku medycznym i samorządowym w Polsce, w Czechach i na Słowacji. W 2014 roku Magellan rozpoczął również swoją działalność na rynku hiszpańskim, jednak dotychczas jeszcze bez aktywności sprzedażowej, podała spółka.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Przez 15 lat działalności spółka udzieliła blisko 4,46 mld zł finansowania dla sektora ochrony zdrowia. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.