Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało posiadane akcje Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w odpowiedzi na ogłoszenie przez BNP Paribas żądania sprzedaży wszystkich akcji instytucji przez akcjonariuszy mniejszościowych, podał resort.

Cena za jedną akcję wyniosła 80,47 zł. Przychód Skarbu Państwa ze sprzedaży akcji wyniósł 736.944,26 zł.

- Sprzedane akcje stanowiły 0,0001 % kapitału zakładowego BGŻ. Skarb Państwa nie posiada po tej transakcji żadnych akcji BGŻ - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia BNP Paribas oraz Rabobank International Holding B.V. zawarły porozumienie dotyczące nabywania akcji Banku BGŻ w drodze żądania od wszystkich pozostałych akcjonariuszy banku sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.

Reklama

W październiku zarządy banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu podmiotów, w wyniku którego powstanie Bank BGŻ BNP Paribas. Fuzja prawna Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska wstępnie planowana jest na pierwszą połowę 2015 r., po uprzednim uzyskaniu zgód. Do tego momentu oba banki działają, jako osobne podmioty i na dotychczasowych zasadach.