Cena za jedną akcję wyniosła 80,47 zł. Przychód Skarbu Państwa ze sprzedaży akcji wyniósł 736.944,26 zł.

- Sprzedane akcje stanowiły 0,0001 % kapitału zakładowego BGŻ. Skarb Państwa nie posiada po tej transakcji żadnych akcji BGŻ - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia BNP Paribas oraz Rabobank International Holding B.V. zawarły porozumienie dotyczące nabywania akcji Banku BGŻ w drodze żądania od wszystkich pozostałych akcjonariuszy banku sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji.

W październiku zarządy banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu podmiotów, w wyniku którego powstanie Bank BGŻ BNP Paribas. Fuzja prawna Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska wstępnie planowana jest na pierwszą połowę 2015 r., po uprzednim uzyskaniu zgód. Do tego momentu oba banki działają, jako osobne podmioty i na dotychczasowych zasadach.