"Pozyskany kapitał przeznaczymy przede wszystkim na rewitalizację należących do spółki nieruchomości inwestycyjnych. Po dokonaniu nowego podziału funkcjonalnego do sprzedaży trafią apartamenty" - powiedział Betka, cytowany w komunikacie.

Papiery są obligacjami 2-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej, wynoszącej 10% w skali roku, z kuponem odsetkowym płatnym co 3 miesiące. Spółka na pierwszy kwartał 2015 r. zapowiada złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst wyemitowanych papierów dłużnych, podano w informacji.

"Grupa Jaguar posiada dwie kamienice inwestycyjne w kompleksie Gdynia-Kamienna Góra. Łącznie projekt obejmie blisko 700 m2 powierzchni. Spółka zamierza wyremontować kamienice do końca 2015 roku. (...) Aktualnie za metr kwadratowy apartamentu w Gdyni - Kamiennej Górze trzeba zapłacić średnio 12 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Po trzech kwartałach przychody Jaguara wyniosły 830 tys. zł, a aktywa obrotowe Grupy Jaguar mają wartość 3,64 mln zł. Narastająco przychody po III kwartałach są 2,4 razy wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i stanowią jednocześnie ponad dwukrotność przychodów zrealizowanych w całym 2013 roku, podano także.

Grupa Jaguar to notowana na NewConnect firma z branży obrotu nieruchomościami. Wyróżnia w swojej działalności trzy linie biznesowe - projekty związane z nieruchomościami gruntowymi, projekty rewitalizacyjne oraz sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych usytuowanych na nabytych wcześniej przez grupę gruntach.