PKO Bank Polski od dawna konsekwentnie angażuje się w przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Bank wspiera firmy w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych. Pracownicy banku doradzają zarówno w doborze form finansowania, jak i elastycznych warunków dopasowanych do potrzeb prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej klienci korporacyjni mogą korzystać również produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.

Wyzwania związane z zarządzaniem płynnością i kapitałem obrotowym były jednymi z głównych priorytetów dla przedsiębiorców w 2021 r. Przedłużająca się pandemia, powodująca zakłócenia w łańcuchach dostaw, dla wielu firm oznaczała zredefiniowanie potrzeb w zakresie produktów finansowych. W takich sytuacjach biznes zawsze może liczyć na sprawdzonego partnera.
- PKO Bank Polski jako największy polski bank dla korporacji i biznesu, wspiera najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w krajowej gospodarce. Bierzemy udział zarówno w projektach konsorcjalnych, jak i samodzielnie finansujemy kluczowe inwestycje, współtworząc polską infrastrukturę i poprawiając jakość życia obywateli. Zapewniamy dogodne i elastyczne formy finansowania, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby każdego z naszych kontrahentów. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów PKO Bank Polski każdego dnia wspomaga rozwój polskiej gospodarki - mówi Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Ponad 1 mld zł na „zielone projekty” w 2021 roku

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększania zaangażowania w dekarbonizację polskiego systemu energetycznego. W 2021 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego udzieliła finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Większość aktualnie realizowanych inicjatyw z segmentu OZE to farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Bank przewiduje, że zainteresowanie finansowaniem zielonych projektów będzie rosło. Obecnie - w związku z wyższymi cenami energii, spadkiem nakładów inwestycyjnych na 1 MW oraz coraz większą popularnością długoterminowych umów PPA, bank obserwuje większą popularność mieszanych struktur finansowych.
PKO BP współfinansuje m.in. budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.
W lutym 2021 r. bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln zł (105 mln euro) na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW. Z kolei w marcu ub.r. PKO Bank Polski znalazł się w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu inwestycyjnego o wartości 138 mln zł spółce PAK PCE Fotowoltaika, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Kredyt sfinansował budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp. Inwestycja zrealizowana na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego to jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, a jednocześnie jedna z kilku w Polsce finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA.
Bank podpisał także umowę z firmą z grupy VSB na finansowanie projektu Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal. W jego ramach zainstalowanych zostanie 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42,6 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane w 2023 r. Kwota finansowania to 228,6 mln złotych. W ramach konsorcjum banków PKO BP podpisał również umowę z firmą z grupy Polenergia na finansowanie projektu Farmy Wiatrowej Grabowo. W jego ramach zainstalowanych zostanie 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na IV kwartał 2023 r. Kwota finansowania to 216 mln złotych, w tym udział PKO Bank Polskiego to 72 mln złotych.

Samorządy i projekty infrastrukturalne

PKO Bank Polski jest kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych i jest liderem na rynku pod względem finansowania projektów infrastrukturalnych. Bank od wielu lat wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji, które mają bezpośrednie przełożenie na dobrobyt mieszkańców.
Przykładem może być nawiązanie współpracy z Kolejami Dolnośląskimi w 2021 r. Rok temu instytucje podpisały umowę na kredyt konsolidacyjny o wartości 442 mln zł. Kredyt umożliwił kolejom spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego. W marcu 2022 r. Koleje Dolnośląskie i PKO Bank Polski podpisały umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 255 mln zł. Dzięki temu Koleje będą mogły sfinansować zakup 12 nowych, przyjaznych środowisku pociągów z bydgoskiej PESY i uruchomić jeszcze większą liczbę połączeń dla mieszkańców regionu.
W zeszłym roku PKO Bank Polski wygrał przetargi na obsługę budżetów m.in. Wrocławia, Poznania, Elbląga czy województwa mazowieckiego. Bank obsługuje budżety ok. 280 samorządów, w tym województw i miast wojewódzkich. Przeprowadził także największą w swojej historii emisję obligacji komunalnych dla miasta Kraków. PKO Bank Polski od lat utrzymuje na rynku emisji obligacji komunalnych pozycję lidera z ok. 40 proc. udziałem w rynku

Wsparcie ekspansji zagranicznej i projektów inwestycyjnych

- Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji, handlu i kapitału obrotowego. Doradzamy finansowo i transakcyjnie przy fuzjach oraz przejęciach. Nasi klienci cenią nowoczesną bankowość internetową iPKO biznes, kompleksową ofertę produktów z zakresu cash management, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne - mówi Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
Niezmiennie przez lata, PKO Bank Polski wspiera klientów z różnych branż w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych. PKO Bank Polski znalazł się m.in. w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu o wartości 2,8 mld zł Grupie Maspex, jednemu z największych producentów i dystrybutorów produktów spożywczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Udział PKO BP to 875 mln zł. Finansowanie zostało przeznaczone na nabycie spółek CEDC International sp. z o.o. i B2B Wine & Spirits sp. z o.o., największego importera zagranicznych alkoholi na polskim rynku.
PKO Bank Polski współfinansuje kredyt na dynamiczny rozwój i ekspansję zagraniczną największego polskiego producenta rowerów - KROSS. Finansowanie konsorcjalne o łącznej wartości 460 mln zł (udział PKO Banku Polskiego to 230 mln zł) pozwoli spółce dalej rozwijać e-commerce, budować własną sieć sprzedaży w większych miastach oraz rozszerzać eksport produktów, umacniając się na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.
Bank posiada w swojej ofercie także instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną, takie jak akredytywy oraz gwarancje i inkasa, które zabezpieczają transakcje biznesowe. Elementem wsparcia jest również uruchomienie zagranicznych oddziałów korporacyjnych - w Czechach, Niemczech, Słowacji, a wkrótce także w Rumunii.
PKO Bank Polski obsługuje ok. 17 tys. klientów korporacyjnych, a ich łączne finansowanie wyniosło ponad 74 mld zł w 2021 r.
PARTNER
PKO Bank Polski S.A. / Media