Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu, nie dostrzega na razie wpływu zmian stóp procentowych na wartość finansowania leasingiem nowych inwestycji. - Zainteresowanie finansowania leasingiem w I kw. tego roku nie maleje. Poziomy sprzedaży są bardzo zbliżone do roku ubiegłego - potwierdza DGP Paweł Piotrowski, dyrektor ds. controllingu i finansowania w Santander Leasing.
Oprocentowanie leasingu w stosunku rocznym podskoczyło z 3,5-4 proc. do ok. 9 proc. Tracą na tym przede wszystkim firmy, które w przeszłości podpisały umowy finansowania oparte na zmiennej stopie procentowej. - Takich była większość. Obecne podwyżki oznaczają dla nich wyższe raty leasingowe - tłumaczy Marcin Stasiak, kierownik ds. rozwoju produktów i rozwoju rynków w EFL. Teraz klienci nie bardzo wiedzą, na co się decydować. Jedne firmy leasingowe notują zwiększone zainteresowanie umowami na finansowanie zawieranymi na stałej stopie procentowej, inne sygnalizują, że obniża się skłonność do zawierania takich kontraktów, bo - jak tłumaczą - oczekiwania co do dalszych dynamicznych wzrostów stóp są już mniejsze.