Klienci krajowych instytucji finansowych złożyli w nich w ubiegłym roku ponad 2 mln reklamacji. Pierwszy raz, odkąd zbierane są dane na ten temat, ich liczba zmniejszyła się, choć spadek był minimalny. Tak wynika ze sprawozdania z działalności rzecznika finansowego za 2021 r., do którego dotarł DGP.
RF istnieje w obecnej formule od 2016 r. (wcześniej funkcjonował jako rzecznik ubezpieczonych) i od tego czasu instytucje finansowe - od banków, przez ubezpieczycieli, towarzystwa funduszy inwestycyjnych po firmy pożyczkowe - mają obowiązek raportowania: ile razy klienci składali reklamacje, ile takich skarg zostało rozpatrzonych, w tym ile przynajmniej w części rozpatrzono po myśli klienta.