Czwartkowy, poranny handel na rynku złotego przebiega pod znakiem lekkiej korekty wczorajszych wzrostów PLN wobec euro oraz franka szwajcarskiego. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1525 PLN za euro, 3,3764 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,4490 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wzrosły do poziomu 2,598% w przypadku obligacji 10-letnich.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich godzin na rynku złotego była decyzja RPP, która zgodnie z prognozą, przyniosła utrzymanie głównej stopy referencyjnej na poziomie 2,00%. Najprawdopodobniej głównym powodem takiej decyzji była seria ostatnich lepszych publikacji makro z gospodarki Polskiej (PMI oraz PKB za III kw.) Równocześnie Rada, zgodnie z prognozami, zapowiedziała, iż gotowa jest na dalsze obniżki stóp w kolejnych miesiącach jeżeli otrzymalibyśmy niepokojące sygnały z gospodarki krajowej. Część uczestników rynku zakłada, że w I kw. 2015r. dojdzie do kolejnej obniżki z uwagi na niekorzystny wpływ środowiska zewnętrznego i kondycję gospodarki Strefy Euro. Decyzja o pozostawieniu stóp na bieżących poziomach przyniosła nieznaczną reakcję rynku – mocniejszy ruch nastąpił dopiero ok. 16:00 czyli podczas konferencji RPP i doprowadził do testu 4-miesięcznych minimów na parze EUR/PLN oraz podbicia rentowności na rynku długu. Równocześnie warto zauważyć, iż o ile złoty wyraźnie zyskuje wobec euro (EUR/USD na 27-miesięcznych minimach) oraz franka (dalszy spadek CHF po odrzuceniu „złotej inicjatywy”) to znajduje się w defensywie względem dolara amerykańskiego, którego umocnienie na szerokim rynku znajduje odzwierciedlenie również na parze USD/PLN. Pomimo tej rozbieżności nastroje wokół polskiej waluty pozostają w dalszym ciągu pozytywne co jest związane m.in. z oczekiwaniami na dalsze luzowanie w wykonaniu EBC.

W trakcie dzisiejszej sesji MF przeprowadzi aukcje zamiany oferując serie: PS0719, WZ0124 oraz DS0725, co może nieznacznie poprawić nastroje na rynku wtórnym. Brak jest za to bardziej istotnych publikacji makro z kraju, powodując, iż uwaga inwestorów skieruje się na posiedzenie EBC. Mało prawdopodobnym jest abyśmy byli świadkami dalszego luzowania ze strony EBC już podczas dzisiejszego posiedzenia, jednak możliwe jest, iż M. Draghi przygotuje „podkład” pod taki ruch na początek przyszłego roku. Na bazie tych oczekiwań obserwujemy spadki na wycenie wspólnej waluty co przekłada się również na zniżki na EUR/PLN.

Z rynkowego punktu widzenia kontynuujemy trendy spadkowe na EUR/PLN oraz CHF/PLN, podczas gdy USD/PLN odreagowuje z okolic wspominanego już wsparcia na 3,3455 PLN. W przypadku pierwszych dwóch zestawień w zależności od reakcji szerokiego rynku na dzisiejsze posiedzenie EBC możliwy byłby test okolic 3,44 CHF/PLN oraz 4,14 EUR/PLN.

Konrad Ryczko