Czy sytuacja na Ukrainie bardzo będzie rzutowała na nasz założenia budżetowe makro?

Myślę, że może mieć wpływ, ale odchylenia nie powinny być takie jak w 2020 roku, kiedy to w pierwotnej ustawie na 2020 rok z września 2019 r. prognozowaliśmy wzrost realny PKB na poziomie 3,7 proc., a ostatecznie odnotowaliśmy spadek PKB o 2,5 proc.