Jedna z nich dotyczy modyfikacji ustawy o ofercie publicznej. Jak zadeklarowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, chodzi o „poprawę instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, która w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów”.
Finalnej wersji projektu na razie nie opublikowano. Według wersji na komisję prawniczą poprzedzającą przyjęcie dokumentu przez RM jedna ze zmian polega na przesunięciu w górę progu udziału w akcjonariacie, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji spółek giełdowych. Drobni udziałowcy mogą wtedy pozbyć się walorów. Dziś obowiązują progi 33 proc. i 66 proc. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to 50 proc.