Jerzy Kropiwnicki poinformował w środę, że został doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego ds. obserwacji i analizy światowego rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. We wtorek skończyła się sześcioletnia kadencja Kropiwnickiego w Radzie Polityki Pieniężnej.

"Prezes NBP zaproponował mi funkcję Doradcy. Umowa o pracę została zawarta na czas określony – do końca aktualnej kadencji Prezesa, czyli do 21 czerwca br. Prezes może ubiegać się o reelekcję. W RPP zajmowałem się obserwacją i analizą światowego rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. I będę to nadal czynił. Ustalenia będę dostarczał Prezesowi" - podał Kropiwnicki w środowym wpisie na blogu.

"Wczoraj był ostatni dzień mojej służby w Radzie Polityki Pieniężne. Ustawa decyduje, iż kadencja jest jednorazowa, niepowtarzalna. (...) Każdy z członków RPP ma 'własną' kadencję liczoną od dnia jej początku ustalonego jako dzień końca kadencji jego poprzednika – chyba, że powołano go później i był okres 'wakatu'. Senat już wybrał naszych następców. Wezmą udział w 'decyzyjnej' sesji RPP na początku lutego" - dodał.

We wtorek zakończyła się także kadencja Eugeniusza Gatnara. W miejsce Kropiwnickiego i Gatnara od 26 stycznia w Radzie zasiadają Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

Senat powołał Jerzego Kropiwnickiego do Rady Polityki Pieniężnej 13 stycznia 2016 r., a jego kadencja rozpoczęła się 25 stycznia 2016 r.

Według informacji na stronie NBP, jest on absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Był pracownikiem naukowym UŁ w latach 1968-1981 i 1989-2014, wykładał także na kliku uczelniach prywatnych.

W obszarze jego zainteresowań naukowych - jak podano - znajdują się: makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka społeczna i katolicka nauka społeczna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. na temat finansów publicznych i funkcjonowania gospodarki narodowej w krajach o gospodarce rynkowej. Od wielu lat czynnie zaangażowany w służbę publiczną, m.in. jako poseł na Sejm I i III kadencji, minister pracy i polityki socjalnej (1991-1992), minister – kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1992-1993), minister – prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (1997-2000), minister rozwoju regionalnego i budownictwa (2000-2001) oraz jako prezydent Łodzi (2000-2010).

W latach 2010-2016 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś