Senat w środę powołał Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej.

Kandydaturę Ludwika Koteckiego poparło 51 senatorów, przeciw było 41, wstrzymało się 5 senatorów. Z kolei na Przemysława Litwiniuka głos oddało 59 senatorów, przeciw było 3, zaś wstrzymało się od głosu 36 senatorów.

Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

25 stycznia br. wygasają kadencje dwóch rekomendowanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. W związku z tym zachodzi konieczność powołania przez Senat dwóch nowych członków Rady. Kadencja trzeciego członka RPP wskazanego przez Senat, czyli Rafała Sury, wygasa 16 listopada.

Na początku stycznia br. senacka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przesłuchała Koteckiego i Litwiniuka, którzy przez senatorów zostali wskazani jako kandydaci na członków RPP na miejsce Gatnara i Kropiwnickiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkich kandydatów.

Ludwik Kotecki w latach 1996-2015 pracował w Ministerstwie Finansów. Pełnił tam funkcję m.in. radcy ministra, dyrektora Departamentu Analiz (2000-2008) i wiceministra finansów (2008-2012). W latach 2012-2015 pełnił funkcję Głównego Ekonomisty MF. Jak powiedział w trakcie posiedzenia senackiej komisji Kotecki, jako Główny Ekonomista MF oraz dyrektor Departamentu Analiz odpowiadał za założenia makroekonomiczne do projektów budżetów państwa. Kotecki w latach 2012-2015 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2015-2016 pracował w MFW, a po powrocie do kraju pracował m.in. jako niezależny ekspert. Od 2019 roku jest doradcą marszałka Senatu do spraw ekonomicznych.

Przemysław Litwiniuk jest adiunktem w Instytucie Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skończył warszawską Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Warszawski, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim, a stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Litwiniuk jest także radcą prawnym, poza tym działa w samorządzie – wcześniej na szczeblu powiatowym jako radny powiatu bialskiego. Obecnie jest radnym sejmiku województwa lubelskiego.

W tym roku wygasają także kadencje trzech członków RPP wskazanych przez Sejm. Kadencje Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona wygasają 9 lutego, zaś Jerzego Żyżyńskiego – 30 marca. Także dwóch członków RPP wskazanych przez prezydenta w tym roku skończy pracę. Chodzi o Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza, których kadencja upływa 20 lutego. Jedynie kadencja trzeciego z "prezydenckich" członków RPP Cezarego Kochalskiego kończy się 21 grudnia 2025 r.

Także w tym roku upływa kadencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Urząd prezesa banku centralnego objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP, na wniosek prezydenta, a kadencja prezesa NBP jest sześcioletnia. O ile jednak członkiem RPP można być tylko przez jedną kadencję, to w przypadku prezesa NBP możliwe są dwie kadencje.

Aneta Oksiuta