Fundusz też radzi Radzie Polityki Pieniężnej dalszą obniżkę stóp procentowych, ponieważ w ocenie ekspertów organizacji oczekiwania w gospodarce nie ma oczekiwania na wzrost cen.

Wśród największych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego Polski jest długotrwałe spowolnienie w krajach strefy euro oraz napięcia geopolityczne wokół konfliktu Rosji z Ukrainą. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego zalecają także gromadzenie rezerw walutowych, co ma lepiej chronić gospodarkę przed zewnętrznymi zagrożeniami.

Organizacja oczekuje, że deficyt budżetowy w tym roku osiągnie 3,25 procent PKB, a w przyszłym roku 2,75 procent. Na koniec tego roku dług publiczny szacowany przez Fundusz osiągnie około 48,5 procent PKB.