Jak wynika z przeprowadzonego przez NBP raportu "Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r." (grudzień 2021), przy płatnościach badani woleli wykorzystywać instrumenty bezgotówkowe, gdyż 47,3 proc. z respondentów wybierało tę formę regulowania należności.

Odsetek wolących płacić gotówką wyniósł 32,6 proc., 19,8 proc. nie miało wyraźnych preferencji, a 0,3 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Bank centralny zwraca uwagę, że gotówka była pierwszym wyborem dla respondentów należących do dwóch grup wiekowych: osób w wieku 55-64 (48,1 proc. wobec 26,7 proc., które preferowały płatności bezgotówkowe, zaś 25,2 proc. osób nie miało wyraźnych preferencji) oraz 65 lat i więcej (odpowiedni 71,8 proc. wobec 14,2 proc. oraz 14 proc.).

Jak informuje NBP, gotówkę preferują osoby o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym lub bez formalnego wykształcenia oraz o wykształceniu zawodowym – w tych grupach płatności gotówką preferowało odpowiednio 82,9 proc. i 48,8 proc. respondentów.

W raporcie NBP napisano, że preferencje płatnicze w krajach strefy euro są silnie zróżnicowane, choć generalnie przeważają osoby preferujące płatności bezgotówkowe. Odsetek osób deklarujących, iż chętniej płacą gotówką, waha się od 9 proc. we Francji do 48 proc. na Cyprze; odsetek osób wolących płacić bezgotówkowo — od 16 proc. na Cyprze do 75 proc. w Finlandii.

Jak informuje NBP, Polska znajduje się w grupie dziewięciu krajów plasujących się pośrodku skali, w których zwolennicy płatności bezgotówkowych przeważają, choć nie znacząco dominują nad zwolennikami płatności gotówkowych. Odsetek osób preferujących płatności bezgotówkowe waha się w tych krajach od 45 proc. do 51 proc., a odsetek osób preferujących płatność gotówką nie spada poniżej 20 proc. Jednocześnie wśród tych krajów Polska posiada stosunkowo najliczniejszą grupę osób preferujących płatności gotówkowe (33 proc.).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski