Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Murapolu w związku z ofertą publiczną akcji, podała spółka. Publikacja prospektu została zaplanowana na poniedziałek, 22 listopada, podano także.

"W imieniu zarządu Murapol S.A. - jednego z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - serdecznie zapraszamy na spotkanie prasowe online poświęcone publikacji prospektu w związku z planowanym rozpoczęciem publicznej oferty akcji oraz planowanym wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt spółki został dzisiaj zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w zaproszeniu.

Na początku listopada br. Murapol ogłosił zamiar przeprowadzenia przez większościowego akcjonariusza spółki pierwszej oferty publicznej akcji (IPO), obejmującej do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego, skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce oraz wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce i w niektórych innych krajach, poza USA. Murapol informował, że planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka, akcjonariusz sprzedający oraz zarząd nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni od zakończenia oferty, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.