Rząd chce przedłużyć do połowy marca 2022 roku termin zwrotu przez beneficjentów części subwencji udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach tarczy finansowej 2.0., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" planowane jest na IV kw.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. rozpoczął realizację programu tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z branż dotkniętych obostrzeniami w styczniu br. W październiku poinformowano, że od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP.

W celu rozliczenia subwencji przedsiębiorcy będą musieli podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. dla tego okresu. W przypadku nadwyżki między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów, a subwencją, którą przedsiębiorca otrzymał w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów, przedsiębiorca będzie musiał ją zwrócić na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia. Dotychczas miało to nastąpić do 31 stycznia 2022r.

"W związku z powstaniem potrzeby zmiany terminu zwrotu przez beneficjenta Programu różnicy pomiędzy kwotą subwencji finansowej otrzymanej w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą otrzymałby bazując na rzeczywistych danych finansowych, wyznaczonego do dnia 31 stycznia 2022 r. na termin zwrotu do dnia 15 marca 2022 r. przedkładana jest niniejsza uchwała" – czytamy w wykazie.

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MSP, które łącznie spełnią oba warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Z tarczy finansowej 2.0 skorzystało z niej 40,6 tys. mikrofirm oraz 7,1 tys. małych i średnich firm, działających pod jednym z 54 kodów PKD. Wypłacono im łącznie 7,1 mld zł.