W biznesie szybkie podejmowanie decyzji bardzo często decyduje o sukcesie lub utracie szansy na rozwój. W czasie pandemii nieraz od sprawnego zarządzania finansami zależało być albo nie być firmy. Teraz przedsiębiorcy mogą korzystać z bankowych produktów prosto z sieci

Kontrahenci oczekują szybkich płatności, które okazują się kluczowe dla utrzymania ich płynności. Wpłynęło na to przeniesienie do internetu dużej części życia gospodarczego oraz problemy światowego łańcucha dostaw. Jeśli nie będą mogli tego otrzymać od firm, z którymi współpracują, mogą szukać innych kooperantów.

Odmrożenie gospodarki nie rozwiązało bowiem wszystkich problemów płynnościowych – w wielu sektorach popyt wciąż się odbudowuje, a w innych, nawet jeśli jest duży –przedsiębiorcy muszą sobie radzić z wysokimi cenami surowców czy terminowością dostaw. Dlatego możliwość błyskawicznego dostępu do źródeł finansowania nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie.

Szybkość procesów, krótki czas oczekiwania na podjęcie decyzji, uproszczona dokumentacja, brak skomplikowanych wymogów formalnych, zdalna obsługa, atrakcyjne warunki cenowe – to cechy na, które przede wszystkim zwracają uwagę firmy szukające finansowania. Klienci cenią sobie szybki i łatwy dostęp do dodatkowych środków pieniężnych, dzięki czemu mogą elastycznie reagować na szanse pojawiające się na rynku i wyprzedzić innych w zdobywaniu atrakcyjnych kontraktów.

Banki dostosowują ofertę do zmieniającej się rzeczywistości. W obecnej sytuacji rywalizują między sobą już nie wizją zysków z przyszłego oprocentowania, lecz odpowiednio wysoką jakością usług. Rekordowo niskie stopy procentowe zachęcają firmy do większych inwestycji finansowanych przy pomocy kapitału zewnętrznego. A skoro konkurencja na rynku bankowym jest duża, to koszt finansowania nie jest już dla przedsiębiorstw przeważającym kryterium wyboru.

- Stawiamy przede wszystkim na przejrzystość procesu i jasne warunki już na starcie. Skończyły się już czasy, gdy to firma przychodziła do banku z zapytaniem o finansowanie. Teraz to my, bank, przychodzimy do klienta i informujemy go o wysokości przyznanego limitu kredytowego, który praktycznie już na niego czeka bez żadnych dodatkowych dokumentów, zabezpieczeń czy innych wymogów – mówi Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao SA. - Cenimy czas naszych klientów, dlatego przynosimy mu już gotowy produkt - dodaje. Podkreśla, że Bank Pekao SA stawia na cyfryzację i automatyzację procesów kredytowych. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna w gospodarce wymusza takie podejście, nie tylko ze względu na pandemię COVID-19, ale przede wszystkim w powodu obecnej transformacji cyfrowej. - Już niedługo banki będą konkurowały o klientów nie tylko między sobą, ale również z fin-techami. Instytucja banku na przestrzeni wieków zmieniała się i nadal się zmienia. Musimy być otwarci na zmiany i traktować je jako kolejne wyzwanie pomagające nam lepiej przygotować się na potrzeby klientów – dodaje.

Pekao jest jednym z pierwszych, który dostosowuje się do nowego porządku na rynku. Posiada szereg produktów kredytowych dostępnych dla klientów praktycznie od ręki. I to nie tylko tych indywidualnych, lecz także przedsiębiorstw. Coraz bardziej otwiera się na finansowanie „na KLIK” podmiotów z sektora MSP.

Firmy posiadające aktywne konto w Banku mogą skorzystać z finansowania w postaci Pożyczki Ekspresowej SMEX, Wielocelowego Limitu Kredytowego „Tarcza” na gwarancje i akredytywy, leasingu oraz faktoringu bez żadnych dodatkowych dokumentów finansowych. Zdolność kredytowa wyliczana jest za pomocą zaawansowanych metod opierających się na sztucznej inteligencji oraz analityki Big Data. Maksymalna kwota finansowania może wynieść nawet 750 tys. zł (a w przypadku limitu na gwarancje i akredytywy do 1 mln zł).

Produkty „na KLIK” są dostępne całkowicie zdalnie, od momentu złożenia wniosku przez klienta do podpisania umowy, co pozwala uniknąć stania w kolejkach czy długich papierowych procedur. Zarówno Pożyczka Ekspresowa jak i Wielocelowy Limit Kredytowy na gwarancje i akredytywy są zabezpieczone gwarancją BGK de minimis. Od firm nie są wymagane już żadne dodatkowe zabezpieczenia.

Szybkość procesów nie jest jedyną zaletą produktów „na KLIK”. W ramach Leasingu na Klik klienci mogą skorzystać z przyznanego im prelimitu leasingowego z wkładem własnym od 0 proc. Dodatkowo w ofercie dostępne są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.

GRK

Artykuł powstał w ramach cyklu edukacja przedsiębiorcy.