"Podtrzymujemy tendencję, którą mieliśmy na koniec sierpnia. Cały czas mamy trend rosnący nadwyżki" - powiedział szef resortu finansów. Zgodnie z poprzednimi danymi resortu finansów, po sierpniu nadwyżka wyniosła 43,4 mld zł.

Według opublikowanych w środę przez Ministerstwo Finansów szacunków dotyczących wykonania budżetu państwa do końca września br. dochody wyniosły 360,1 mld zł, a wydatki 312,5 mld zł, co oznacza, że na koniec września w budżecie odnotowano nadwyżkę w kwocie 47,6 mld zł.

Ministerstwo podało, że w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł.

Reklama

MF wyliczyło, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7 proc. r/r (tj. ok. 27,1 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4 proc. r/r (tj. ok. 6,9 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3 pro. r/r (tj. ok. 7,4 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1 proc. r/r (tj. ok. 3,2 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7 proc. r/r (tj. ok. 0,3 mld zł).

Resort informuje, że w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (tj. 18,7 proc.) w stosunku do wykonania w tym samym okresie zeszłego roku. Dodano, że w czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Reklama

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wyniosło 312,5 mld zł, tj. 64,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (318,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł, tj. 1,8 proc." - napisano w komunikacie MF.

Resort wyjaśnił, że niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 8 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,6 mld zł).

"W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej. Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4,0 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł)" - tłumaczy resort finansów.

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w części 46 – Zdrowie, tj. więcej o ok. 3,8 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli o 2,8 mld zł więcej.

Tegoroczna ustawa budżetowa na 2021 r. przewidywała, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznaczałoby maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Uchwalona przez Sejm na początku października nowelizacja budżetu zakłada, że dochody państwa w tym roku wyniosą prawie 483 mld zł, a wydatki 523,4 mld zł, co oznacza deficyt na koniec roku w wysokości 40,4 mld zł.