Już nikt nie pyta, czy inflacja w tym roku przebije 6 proc., ale kiedy to nastąpi. Są wśród ekonomistów tacy, którzy spodziewają się tego już w październiku. Najwięksi pesymiści twierdzą, że w grudniu zobaczymy prawie 7-proc. dynamikę wzrostu cen towarów i usług.
To wszystko efekt zaskoczenia, jakie wywołał wstępny szacunek inflacji za wrzesień. Z danych GUS wynika, że ceny konsumpcyjne zwiększyły się o 5,8 proc. r/r. W porównaniu z sierpniem wzrost wyniósł 0,6 proc. Taki odczyt na nowo rozpalił oczekiwania, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku ruszy do zaostrzania polityki pieniężnej.