Spowodowane pandemią ograniczenie bezpośrednich kontaktów oraz praca zdalna wymusiły na firmach odnalezienie się w nowej rzeczywistości biznesowej, w której wiele procesów przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Pomimo odmrożenia gospodarki już dziś widać, że znaczna część aktywności pozostanie zdalna na stałe, co widać po utrzymującej się popularności pracy hybrydowej czy pozostaniu w sieci części spotkań, które dawniej odbywałyby się stacjonarnie.

Trendy te zmieniają sposób działania firm. Muszą one też wygospodarować środki na rozwój nowoczesnej infrastruktury, ale jednocześnie efektem jest redukcja kosztów. Cyfryzacja musi być jednak oparta na silnych fundamentach – to nie tylko spotkania online czy doraźne korzystanie z platform umożliwiających zdalne przydzielanie zadań. Znacznie ważniejsza z perspektywy strategii biznesowej pozostaje np. możliwość szybkiego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ten, kto może robić przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, bez konieczności składania wizyt w bankach, ma okazję wyprzedzić swoją konkurencję.

Bankowość elektroniczna stwarza takie możliwości, czego przykładem jest choćby oferta Banku Pekao dostosowana do obecnych trendów gospodarczych. Umożliwia ona wygodny kontakt drogą elektroniczną – począwszy od nawiązania współpracy, poprzez zawarcie umowy aż do jej zakończenia – np. wraz ze spłatą kredytu.

Reklama

– Jednym z naszych strategicznych celów jest wsparcie rozwoju polskich firm. Właśnie dlatego uważnie obserwujemy ich potrzeby i dostosowujemy do ich oczekiwań swoją ofertę – tłumaczy Arkadiusz Drzał, dyrektor departamentu strategii i rozwoju bankowości MŚP. – Jesteśmy świadomi, że w wielu branżach przeniesienie się do sieci zapewnia niezbędną elastyczność i szybkość podejmowania decyzji i oznacza znaczną przewagę konkurencyjną – dodaje menedżer.

Wbrew mogącym pojawić się obawom, korzystanie z firmowego konta jest proste i przyjazne użytkownikowi, a w razie ewentualnych problemów zawsze można liczyć na bezpośrednie wsparcie konsultanta. Z jego pomocą możliwe jest skorzystanie z pierwszej ścieżki zdalnego założenia rachunku. Wystarczy odbycie krótkiej wideorozmowy umożliwiającej weryfikację przedstawiciela przedsiębiorcy i sprawdzenia zgodności przesłanych wcześniej e-mailowo danych z pokazanym podczas rozmowy dokumentem tożsamości.

Reklama

Dla osób, które wolą działać samodzielnie, możliwe jest zrobienie tego z poziomu aplikacji – bez spotkania z przedstawicielem banku. Jeszcze przed pandemią Bank Pekao umożliwił otwierania konta „na selfie” jako pierwszy w Polsce dla klientów indywidualnych. Z czasem rozszerzył tę usługę także dla klientów firmowych. Łatwy w obsłudze program sam wykona zdjęcia dowodu i poprosi o wykonanie kilku prostych gestów. Całość procesu identyfikacyjnego trwa nie dłużej niż dwie minuty.

Również pierwsza umowa z bankiem może zostać podpisana zdalnie. Dotychczas dokumenty były autoryzowane przez klienta kodem SMS w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, jednak ostatnio bank poszedł o krok dalej i wdrożył nowatorskie rozwiązanie o nazwie „SelfieSign”. Łączy ono zdalną weryfikację tożsamości (selfie) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (eSignature). Podpisane w ten sposób dokumenty są tak samo respektowane jak te sygnowane w placówce bankowej. W ten sposób klient firmowy może skorzystać z szerokiej gamy usług bez konieczności wizyty stacjonarnej, co znacznie usprawnia dokonywanie płatności, podpisywanie umów czy aneksów.

Podobnie jak założenie rachunku, tak i późniejsze relacje na linii firma-bank mogą odbywać się w wirtualnej przestrzeni. Pekao akceptuje bowiem elektroniczny obieg dokumentów. By sprostać oczekiwaniom klientów, bank zachowuje elastyczność w zakresie dopuszczalnych podpisów kwalifikowanych – przedsiębiorca nie musi wybierać jednego wskazanego przez bank dostawcy. Pekao dopuszcza także wiele funkcjonujących na rynku rodzajów podpisów. Możliwa jest autoryzacja podpisem zaufanym (ePUAP) – takim samym, z jakiego korzysta się przy kontaktach z administracją publiczną. Reprezentant firmy może również skorzystać z podpisu osobistego – tzn. autoryzować dokument za pomocą nowego dowodu osobistego lub podpisać go po prostu w bankowości elektronicznej.

Wszystkie rozwiązania proponowane przez Pekao odbywają się w starannie przygotowanym, bezpiecznym środowisku informatycznym, zapewniającym utrzymanie poufności i spełnienie najbardziej wygórowanych standardów.

Ścieżek zdalnego kontaktu z bankiem jest wiele, ale wszystkie przynoszą te same, wymierne korzyści – nic nie stoi na przeszkodzie, by obsługiwać swoje konto i zawarte umowy w najbardziej dogodnym dla firmy momencie. Bez konieczności umawiania się na konkretną godzinę bądź stania w ewentualnych kolejkach. – Szybkość podejmowania decyzji i skracanie do minimum procedur to wymóg współczesnego biznesu – mówi Andrzej Fűrstenberg, dyrektor departamentu bankowości elektronicznej i digitalizacji procesów. Podkreśla, że dostęp do wszystkich niezbędnych usług bankowych z poziomu własnego komputera i uproszczenie formalności do niezbędnego minimum to w dzisiejszym biznesie, w którym potrzeba szybkich reakcji, nie tylko wygoda, ale i konieczność.

Równie ważne jest budowanie wizerunku firmy. Przedsiębiorstwa niebojące się posługiwania się innowacyjnymi narzędziami wzbudzają większe zaufanie kontrahentów i mogą być postrzegane jako zdolne do adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Nie bez znaczenia jest także to, że zdalne prowadzenie firmowego konta wpisuje się w proekologiczne trendy współczesnej gospodarki. Brak wizyt w placówce bankowej czy towarzyszącej stacjonarnej obsłudze papierologii to okazja do tego, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie papieru. To jednocześnie przygotowanie swojej firmy na to, co i tak najprawdopodobniej w przyszłości stanie się normą. A pandemia dobitnie pokazała, że im szybciej organizacje przystosują się do życia w cyfrowym świecie, tym łatwiej będzie im sprostać wyzwaniom w przyszłości.

GRK

Artykuł z cyklu "Edukacja Przedsiębiorcy" powstał we współpracy z Bankiem Pekao.