Dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków" realizowane jest w ramach poddziałania 1.1.1 "Szybka ścieżka" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

"Wartość całkowita projektu netto: 7 812 900 zł; przyznana wartość dofinansowania: 4 660 975 zł; okres realizacji: lata 2021-2023" - czytamy w komunikacie.

Celem projektu jest usprawnienie wczesnych etapów procesu odkrywania leku prowadzących do identyfikacji pierwszej substancji czynnej, nad którą toczyć się mogą dalsze prace. Zwykle identyfikacja substancji czynnej następuje poprzez przeszukiwanie dużych bibliotek losowo dobranych substancji chemicznych, przez co prawdopodobieństwo znalezienia związku o pożądanych właściwościach biologicznych jest małe, a sam proces jest czasochłonny oraz kosztowny. Spółka, w ramach projektu, w celu wyeliminowani powyższych problemów stworzy platformę usługową, która będzie wykorzystywać biblioteki celowane z zastosowaniem odpowiednio zaprojektowanych modeli sztucznej inteligencji. Jej zaletą będzie o wiele większe prawdopodobieństwo identyfikacji substancji biologicznie czynnych o lepszej zdolności patentowej, przez co proces przebiegać będzie szybciej a także będzie tańszy, podkreślono.

"Rozwój nowych cząsteczek leczniczych o zakładanych właściwościach terapeutycznych i dobrej pozycji IP, przeprowadzony w optymalnym czasie oraz zakładanym budżecie to jedno z największych wyzwań, z którym obecnie mierzą się spółki biotechnologiczne i farmaceutyczne. Celem naszego projektu jest optymalizacja początkowych etapów procesu odkrywania leków, obejmujących projektowanie struktur związków o potencjale leczniczym, jak również efektywną syntezę i oczyszczanie tak zaprojektowanych celowanych bibliotek związków. Aby zrealizować nasze założenia, zamierzamy stworzyć platformę, integrującą projektowanie struktur oraz planowanie syntezy równoległej i automatycznego oczyszczania, w oparciu o dostępne dane naukowe, przy wykorzystaniu modeli sztucznej inteligencji. Nasza platforma nie tylko pomoże skrócić proces odkrywania nowych leków, ale także zwiększy prawdopodobieństwo odkrycia skutecznych terapii, co może szczególnie zainteresować naszych klientów" - powiedziała członek zarządu i dyrektor działu chemii Selvity dr Mirosława Zydroń, cytowana w komunikacie.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)