Portfel zamówień Torpolu wyniósł ok. 1,4 mld zł netto na koniec II kw. br., podała spółka.

"Na datę sprawozdania grupa posiada portfel zamówień o wartości 1,2 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów) zapewniający grupie prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, z tego:

- 1 131,6 mln zł netto - kontrakty realizowane przez emitenta;

- 65,5 mln zł netto - kontrakty realizowane przez TOG" - czytamy w sprawozdaniu.

Torpol oczekuje także rozstrzygnięcia 2 postępowań przetargowych, w których jego oferty zostały wybrane, o łącznej, potencjalnej wartości 789,9 mln zł netto.

"Ponadto emitent oczekuje dalszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w ramach którego oferta złożona przez spółkę otrzymała najwyższą ilość punktów. Wartość oferty wynosi 382,1 mln zł netto" - czytamy dalej.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale 6,5-7%, podkreślono.

"Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec czerwca 2021 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 8,2% (wobec ponad 5,2% według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku), co jest spowodowane m.in. ukończeniem i rozliczeniem w czwartym kwartale 2020 roku i pierwszym 2021 roku większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej i małej ilości przetargów na rynku (lata 2016-2017), z rentownością wyższą niż zakładana" - czytamy również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)