Torpol odnotował 13,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,97 mln zł wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,47 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 340,08 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 20,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 491,01 mln zł w porównaniu z 589,04 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 38,18 mln zł wobec 31,5 mln zł rok wcześniej.

"Przychody osiągnięte w konsorcjum w wysokości udziału przypadającego na Grupę za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku wynoszą 28,64% (140 620 tys. zł) oraz za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku wynoszą 27,09% (73 543 tys. zł). Przychody osiągnięte w konsorcjum w wysokości udziału przypadającego na grupę za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku wynoszą 19,8% (116 817 tys. zł) oraz za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku wynoszą 12,3% (62 192 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Do chwili publikacji śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego grupa nie odnotowała wpływu pandemii koronawirusa na zrealizowane przychody, podano także.

"Udział spółki w konsorcjach realizujących bieżące kontrakty kształtował się na poziomie od 23,6% do 91,26% w pierwszym półroczu 2021 roku oraz na poziomie od 46,8% do 91,5% w pierwszym półroczu 2020 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 19,15 mln zł wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)