"Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju emitenta tj. fakt, że stanowi ona istotny krok ku nawiązaniu szerszej współpracy pomiędzy emitentem a NAFTAL oraz upowszechnieniu wyrobów emitenta na rozwijającym się i perspektywicznym rynku Algierii" - czytamy w komunikacie.

Reklama

NAFTAL jest w 100% spółką zależną Sonatrach, zajmuje się dystrybucja i sprzedażą produktów ropopochodnych, prowadzeniem stacji paliw na rynku krajowym oraz konwersją samochodów na gaz. Natomiast założona w 1963 r. Sonatrach jest państwową spółką naftową Algierii, która należy do głównych światowych dostawców energii i jest największą firmą naftowo-gazową w Algierii i w Afryce.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)