Akcjonariusze Netii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki [...] z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze spółki upoważnili i zobowiązali zarząd do niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania akcji spółki z obrotu.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)