Program skupu akcji własnych ustanowiony 12 lutego 2020 r. zostanie zakończony; NWZ zatwierdzi rozwiązanie kapitału rezerwowego w części niewykorzystanej do nabycia akcji własnych, tj. w kwocie 385 tys. zł. Jednocześnie walne zgromadzenie postanowi o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 13 mln zł, przeznaczonego na realizację odkupu akcji własnych, wynika także z projektów.

Reklama

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)