Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9 proc. rdr wobec spadku na poziomie 0,9 proc. rdr w I kw. - wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB w II kw. wzrósł o 1,9 proc.

W ujęciu rdr to najwyższy wzrost w historii.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2021 r. polska gospodarka wzrosła o 11,0 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.