Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych w końcu marca wynosiły ponad 2,6 bln zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W ciągu roku zwiększyły się o 17 proc. Tak szybko nie rosły od czasów boomu gospodarczego po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Ostatni wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększonej skłonności do oszczędzania w związku z pandemią.

Chodzi jednak nie tylko o odkładanie pieniędzy, ale także inwestowanie. Wartość należących do polskich gospodarstw domowych udziałów i akcji w spółkach prywatnych i publicznych to już 570 mld zł. Więcej mamy tylko w bankach. Akcje spółek giełdowych w posiadaniu Polaków (należące do nich bezpośrednio, nie poprzez fundusze inwestycyjne czy emerytalne) miały wartość ponad 94 mld zł. To o prawie 80 proc. więcej niż rok wcześniej. W dużej mierze to efekt zwyżek na giełdach, ale w ciągu 12 miesięcy do marca 2021 r. saldo zakupów akcji przez gospodarstwa domowe to prawie 9,3 mld zł. To najwięcej od 2007 r.
Aktywa finansowe gospodarstw domowych w Unii Europejskiej