PKO BP chce uruchomić proces zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyt we frankach jesienią. Bank przesunął o kilka miesięcy termin rozpoczęcia procesu zawierania ugód, aby dostosować się do oczekiwań KNF w zakresie kredytu po konwersji – wynika z odpowiedzi PKO BP na pytania zadane przez PAP.

PKO BP opóźnił termin rozpoczęcia procesu zawierania na szerszą skalę ugód z klientami, którzy posiadają kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim – wynika z odpowiedzi banku na pytania zadane przez PAP.

„Priorytetem jest uruchomienie procesu jesienią. Przesunięcie terminu o kilka miesięcy wynika z konieczności dostosowania się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie oferty kredytu po konwersji. Przygotowaliśmy proces w oparciu o symulację kredytu złotowego ze zmienną stopą procentową. KNF oczekuje, że na etapie negocjacji ugody bank przedstawi również symulację ze stałą stopą procentową – planowaliśmy zrobić to dopiero po podpisaniu ugody” – napisano w odpowiedzi PKO BP przesłanej PAP.

Jak zaznaczono w odpowiedzi banku, w istotnej części przypadków rata kredytu po konwersji byłaby wyższa niż obecnie.

„(…)co rodzi pytanie: czy należy w takiej sytuacji badać zdolność kredytową klientów czy też zrezygnować z badania wychodząc z założenia, że po wyeliminowaniu ryzyka kursowego umowa jest kontynuowana na bezpieczniejszych warunkach. Innym rozwiązaniem, eliminującym wzrost raty, byłaby częściowa spłata kapitału przez klienta. Wszystkie te warianty i wątpliwości są obecnie dyskutowane z Komisją” – napisano w odpowiedzi banku.

PKO BP wyjaśnił, że cały czas trwa pilotaż procesu zawierania ugód.

„Testujemy dwie ścieżki oferowania ugód. Pierwsza zakłada kierowanie ugód do klientów pozostających w sporze sądowym z bankiem - w takiej sytuacji do zawarcia ugody dochodzi przed sądem powszechnym. Druga ścieżka obejmuje negocjacje warunków ugody przed Sądem Polubownym przy KNF i jeśli strony dojdą do porozumienia to ugoda podpisywana jest w oddziale banku” – napisano w odpowiedzi PKO BP.

Bank dodał, że po kilku miesiącach pozytywnych doświadczeń z prowadzenia mediacji przed sadem polubownym przy KNF pracuje nad rozszerzeniem tego procesu na nowe grupy klientów. Chce to zrobić jeszcze przed „uruchomieniem automatycznego procesu masowego”.

„Bank zawarł dotychczas kilkadziesiąt ugód, zakładających zarówno kontynuację umowy, jak również całkowitą spłatę oraz zwrot części kwoty ze strony banku. Jesteśmy w trakcie negocjacji kolejnych kilkudziesięciu umów” – napisano w odpowiedzi PKO BP, udzielonych PAP.

Na koniec I kw. 2021 r. w sądach było blisko 7 tys. spraw przeciwko PKO BP, dotyczących kredytów frankowych. Wartość roszczeń klientów z tego tytułu wynosiła w tamtym czasie ponad 1,87 mld zł.